Jaunākais

Vientuļā māte/tēvs

Agrāk tēvi tika pieskaitīti pie 2. nodokļu klases, taču 2013. gadā stājās spēkā jauni likumi un šis noteikums tika nomainīts, kā rezultātā, tagad vientuļie tēvi tiek pieskaitīti pie 1. nodokļu klases, kā arī tiem ir tiesības uz vientuļā tēva pabalstu. 2014. gadā šī summa bija 47 160 NOK. Ja esat vientuļā māte/ tēvs un vēlaties saņemt pabalstu, Jums jāaizpilda dokumenti NAV.

Tāpat lasiet:

Atvaļinājums tēvam bērna pieskatīšanas laikā

http://www.no-tax.no/atvalinajums-tevam-berna-pieskatisanas-laika/

CHILD-ABDUCTION

Maternitātes/paternitātes pabalsts (foreldrepenger)

http://www.no-tax.no/maternitatespaternitates-pabalsts-foreldrepenger/

TellUs_502028_108_large

Atstājiet savu komentāru