Jaunākais

Vecāku pabalsts

Paternitātes/maternitātes pabalsts ir paredzēts, lai nodrošinātu ienākumus vecākiem, kuriem tikko piedzimis, vai kuri tikko adoptējuši bērnu. Ja gribat saņemt maternitātes/paternitātes pabalstu, Jums ir jāsaņem legālus ienākumus 6 mēnešus pēdējo 10 mēnešu laikā (pirms maternitātes/paternitātes atvaļinājuma saņemšanas). Jūsu ienākumi nedrīkst būt mazāki par Nacionālās apdrošināšanas pamatsummu 0.5 G; t.i. 44 185 kronas.

Visi tālāk uzskaitītie pabalsti ir uzskatāmi, kā ienākumi:

 • slimības pabalsts;
 • paternitātes/maternitātes pabalsts;
 • grūtniecības pabalsts;
 • invaliditātes pabalsts;
 • aprūpes un izglītības pabalsts;
 • bezdarbnieka pabalsts;
 • rehabilitācijas pabalsts.

Arī citi apstākļi var būt līdzvērtīgi darbā gūtajiem ienākumiem:

 • pabalsts no darba devēja par izglītības iegūšanas turpināšanu vai tālākizglītību;
 • gaidīšanas pabalsts (Ventelønn);
 • civildienesta un militārā dienesta ierēdņu pabalsts;
 • atlaišanas pabalsts.

Vecāku pabalstu var saņemt tēvs (tēva kvota tēva atvaļinājuma laikā), māte (mātes kvota) vai abi (abu kopējā kvota). Tēvam ir tiesības uz tēva atvaļinājumu ar nosacījumu, ja māte ir „nopelnījusi” tiesības uz vecāku pabalsta saņemšanu, t.i., ja viņa strādāja 6 no pēdējiem 10 mēnešiem. Ja viens no vecākiem izlemj strādāt, otram ir neatkarīgas tiesības uz vecāku pabalstu. Ja tanī pašā laikā, kad kāds no vecākiem strādā, vēlaties saņemt arī pabalstu, piemēram, tēva pabalstu, kamēr tēvs strādā, tam ir īpaši nosacījumi.

Kāds ir pabalsta apjoms?

Ja esat strādājoša persona, vecāku pabalsts parasti tiek aprēķināts, balstoties uz to, cik lieli ienākumi Jums bija pirms došanās subsidētajās brīvdienās. Izmantojot vecāku pabalstu aprēķināšanas kalkulatoru, var aprēķināt, cik lielu vecāku pabalstu saņemsiet.

Ja esat pašnodarbinātais vai ārštata darbinieks, Jūsu vecāku pabalsts tiek aprēķināts, balstoties uz vidējo pensionēšanās ienākumu, kurš tiek uzrādīts nodokļu novērtējumos pēdējos 3 gadus.

Vecāku pabalsts tiek izmaksāts pēc darba dienu principa. Viena vecāku pabalsta izmaksāšanas nedēļa tiek pielīdzināta piecām darba dienām, kas nozīmē, ka vecāku pabalsts netiks izmaksāts par sestdienām un svētdienām.

Cik ilgi saņemsiet vecāku pabalstu?

Kad kārtosiet vecāku pabalstu, varēsiet izvēlēties, uz cik ilgu laiku to saņemt. Var izvēlēties vecāku pabalsta izmaksāšanu garākam laika periodam (59 nedēļas), 80%, vai 100% vecāku pabalsta izmaksāšanu īsākam periodam (49 nedēļas).

Bērna adoptēšanas gadījumā, vecāku pabalsta izmaksāšanas periods sākas tiklīdz Jūs paņemat bērnu savā aizbildniecībā. Šajā gadījumā vecāku pabalsts tiek izmaksāts 46 nedēļas, ja izvēlaties 100% pabalstu, un 56 nedēļas, ja izvēlaties 80% pabalstu.

Atsevišķos gadījumos būs labāk, ja vecāki izvēlēsies 100% vecāku pabalstu izmaksāšanu. Jāņem vērā, ka izvēloties šo variantu, var izmantot neapmaksātas brīvdienas, taču jāatceras, ka, izmantojot vairāk par 14 neapmaksātām brīvdienām, varat ietekmēt Jūsu slimības pabalstu.

Ja izvēlējāties 100% pabalsta izmaksāšanu, bet adoptējāt vai dzemdējāt tanī pašā laikā vairāk par vienu bērnu, tad pabalsta izmaksāšanas periods tiek pagarināts par piecām nedēļām katram papildus bērnam. Ja izvēlējāties 80% pabalstu, pabalsta izmaksāšanas periods tiek pagarināts par septiņām nedēļām katram papildus bērnam.

Brīvdienu dalīšana

Vecāku pabalsta sadalīšanas periods ir trīs nedēļas pirms dzemdībām. Pirmās sešas nedēļas pēc dzemdībām mātei ir pienākums paņemt mātes kvotu. No 2014. gada 1. jūlija katram no vecākiem, tēvam un mātei, tiek piešķirtas 10 nedēļu kvotas. Tātad, tas nozīmē, ka 10 nedēļas var tikt piešķirtas tēvam, 10 nedēļas mātei un abu vecāku kopējais periods var ilgt 26-36 nedēļas, kas atkarīgs no tā, vai izvēlējāties 80% izmaksu, vai 100%. Ja gadās novēlotas dzemdības, novēlotās dienas tiek izsvītrotas no abu vecāku kopējā perioda, un atlikušo periodu varat sadalīt kā vēlaties.

Trīs vecāku pabalsta izmaksāšanas nedēļas tiek piešķirtas mātei, un pabalstam jābūt izmaksātam līdz dzemdību sākumam. Kad piedzimst bērns, šīs nedēļas nedrīkst vairs izmantot. Māte var sākt saņemt pabalstu jau 12 nedēļas pirms dzemdībām, bet tādā gadījuma šīs nedēļas tiek izsvītrotas no abu vecāku kopējā perioda.

Ja tēvs izvēlēsies paņemt brīvdienas abu kopējā perioda laikā, ieteicams, lai māte tad iet strādāt. Ja tēvs vēlas atlikt savu kvotu, jāraksta iesniegums. Lai Jūs nepazaudētu pabalstu, NAV ir jāsaņem iesniegums par to ne vēlāk kā pēdējā kopējā perioda dienā. Dzemdējot vai adoptējot bērnu, periods ir jāizlieto trīs gadu laikā, pretēja gadījumā attiecīgās dienas tiek vienkārši pazaudētas.

Ja esat vēl viena bērna gaidībās un pirmā bērna periods vēl ir neizmantots, Jūs zaudējat iespēju to izmantot. Tā vietā, saņemat tiesības uz jaunu, pilnu pabalsta izmaksāšanas periodu par otro bērnu. Jaunais periods sākas trīs nedēļas pirms paredzēta dzemdību datuma.

Ja māte ir vientuļa un viena pati pieskata bērnu, viņai jāraksta iesniegums ar prasījumu pārņemt tēvam domātās kvotas. Tēva pabalstu var saņemt trīs mēnešus ar atpakaļejošu datumu no brīža, kad NAV saņēma Jūs iesniegumu.

Tāpat Jums varētu interesēt arī:

1 Comment on Vecāku pabalsts

 1. Edgars // 2015-08-03 at 16:21 //

  Vai ir kāda firma kas var palīdzēt ar konsultācījām un dokumentu sakārtošanu sakarā ar bērnu kopšanas atvaļinājumu ?

Atstājiet savu komentāru