Jaunākais

Tilskuddtilflyttingfor å komme i arbeid / Pārcelšanās dotācija, saistīta ar jaunu darba vietu

Kas var saņemt pārcelšanās dotāciju? Ja jūs esat vientuļā māte vai tēvs un jums jāpārceļas, lai atrastu darbu, jums var būt piešķirtas tiesības uz pārcelšanās dotāciju. Jums jāsniedz informācija, lai pierādītu, ka jūs nevarat atrast piemērotu darbu blakus savai pašreizējai dzīves vietai, vai arī darbu nevarat sākt, jo nav kam uzticēt bērna kopšanu. Jūms jāpierāda, ka jums ir konkrēts darbs imigrācijas vietā. Jūs nesaņemsiet pārcelšanās subsīdiju, ja izdevumus sakarā ar pārcelšanos samaksās citi, kā piemēram, jūsu darba devējs.

Ko jūs varat saņemt?
Dotācijas tiek maksātas, ja jums pašreizējā periodā ir tiesības uz pārejas perioda pabalstu un ja vēl nav pagājuši seši mēneši no pārejas perioda pabalsta. Dotācija ietver ceļa un pārcelšanās izdevumus un var atšķirties, atkarībā no pašas pārcelšanās, tās ilguma. Jums ir jāsaņem vismaz divi piedāvājumi.
Pārcelšanās dotācija tiek izmaksāta, kā vienreizējs pabalsts, kuru neapliek ar nodokļiem.

Atstājiet savu komentāru