Jaunākais

Tiesības apsūdzēt noteiktos nodokļus

Ja Jūs domājat, ka atsūtītais galīgais ienākumu un nodokļu aprēķina dokuments ir nepareizs, varat to apsūdzēt (klage).Apsūdzēšanas termiņš parasti ir trīs nedēļas no izziņas saņemšanas dienas. Sūdzībā ir jānorāda, kāda izziņas summa Jums šķiet nepareiza un kāpēc. Ja Jūsu norādītās kļūdas ir patiesas, Jums izsniegs jaunu izziņu un pārmaksātie nodokļi būs atmaksāti.

Pirmstermiņa ienākumu/nodokļu pārbaudījums (Forhåndslikning).

Ja Jūs no valsts izbraucat ka gads vēl nav beidzies, Jūs varat ar nodokļiem saistītus jautājumus nokārtot pirms izbraukšanas. Jums ir jāgriežas Nodokļu dienestā, Jums būs jāaizpilda nodokļu deklarācija un jāsaņem apstiprinājums no sava darba devēja par šo datu patiesīgumu:
– Bruto alga nopelnīta Norvēģijā
– Atvieglojumi saņemti no darba devēja( ja tādi ir piem. par pārtiku, izmitināšanu, automašīnas izdevumu segšana un tml.)

no-tax

Atstājiet savu komentāru