Jaunākais

Tiesības apsūdzēt noteiktās maksas

Ja Jūs domājat, ka atsūtītā galīgā gada ienākumu un nodokļu izziņa ir nepareiza, Jums ir tiesības to apsūdzēt (klage).Termiņš sūdzības iesniegšanai parasti ir trīs nedēļas no dokumenta saņemšanas dienas. Sūdzībā Jums ir jānorāda, kādi izziņas dati ir nepareizi un arī to cēlonis. Ja Jūsu uzrādītās kļūdas ir pareizas, Jūs saņemsiet jaunu izziņu un Jūsu pārmaksātā nodokļu summa tiks atmaksāta.

Sākotnējā ienākumu/nodokļu pārbaude (Forhåndslikning)

Ja Jūs izbraucat no Norvēģijas, bet kalendārais gads vēl nav beidzies, Jūs varat nokārtot visus ar nodokļiem saistītos jautājumus vēl esot Norvēģijā. Jums ir jāgriežas nodokļu inspekcijā,Jums būs jāaizpilda nodokļu deklarācija un jāsaņem apstiprinājums no darba devēja par šo datu patiesumu:
– Bruto darba samaksa Norvēģijā
– Atvieglojumi saņemti no darba devēja (piem. pārtika, izmitināšana, izdevumi saistīti ar automašīnu un tml.)
– Samaksāti nodokļi.
Nodokļu inspekcija konstatēs vai nodokļi ir samaksāti pareizi un drīzumā saņemsiet galīgo ienākumu un nodokļu izziņu. Tādā veidā Jūs pilnībā būsiet norēķinājušies ar Norvēģijas valdību.

no-tax

 

Atstājiet savu komentāru