Jaunākais

Sociālā aizsardzība Norvēģijā

Strādājot Norvēģijā Jums ir pielāgojama Norvēģijas sociālās apdrošināšanas sistēma (folketrygden). Visas personas, kas strādā un dzīvo Norvēģijā ir automātiski apdrošinātas.Jo nodokļus par Jums samaksā darba devējs no Jūsu algas.

Norvēģijas sociālajā apdrošināšanā (folketrygden) ietilpst pabalsti, dažādas samaksas sakarā ar vecuma pensiju, atraitņu un bāreņu pensijas, invaliditātes pensijas, dažādi pabalsti darba nespējas gadījumā,ārodslimības, vientuļo vecāku slimības, dzimšanas,bezdarbnieku pabalsti, bēru,,medicīnas izdevumi, grūtniecības un dzemdību pabalsti, un vēl citi.

Sociālā apdrošināšana

Jums (un Jūsu ģimenei) ir tādas pašas tiesības, kā visiem pārējiem pilsoņiem, kuri strādā Norvēģijā.

Jūs esat apdrošināts un Jums tiks izmaksāti slimības, invaliditātes, grūtniecības, dzemdību pabalsti, vecuma pensija. Jums ir jāsazinās ar vietas NAV kantori ( bijusī sociālās apdrošināšanas iestāde „trygdekontor“), kur Jūs varēsiet saņemt papildus informāciju.

no-tax

Atstājiet savu komentāru