Jaunākais

Overgangsstønad / Pārejas perioda pabalsts

Pārejas perioda pabalsts tiek maksāts tam, lai nodrošinātu jums dzīvošanas ienākumus, kā vientuļai mātei vai tēvam, kuram ir piešķirta aizbildniecība par bērnu. Pārejas perioda pabalsti tiek doti uz noteiktu laiku un ir atkarīgi no bērna vecuma un no bērna vecuma vajadzībām.

Kam ir tiesības saņemt pārejas perioda pabalstu?
Lai saņemtu pārejas perioda pabalstu, jums ir jāatbilst noteiktajiem nosacījumiem, kas dotu tiesības uz pabalstu kā vientuļai mātei/tēvam. Jums un jūsu bērnam Norvēģijā jādzīvo trīs gadi.
Jums un jūsu bērnam tajā laikā, kad vēlaties saņemt pārejas perioda pabalstu ir jādzīvo Norvēģijā.
Jūs nevarat būt precējušies, jūsu laulībai jābūt šķirtai vai jādzīvo atsevišķi.
Jūs esat vienīgā persona atbildīga par bērna kopšanu.
Jums nevar būt nekādu attiecību ar bērna tēvu, kas varētu liecināt, ka jūs neesat vientuļā māte/tēvs.
Ja atbilstat šīs prasības jūs varat iegūt tiesības uz pārejas perioda pabalstu. Ja bērns ir vecumā līdz vienam gadam, jūs brīvi varat izvēlēties, vai vēlaties tai pašā laikā strādāt, vai studēt. Kad bērnam būs viens gads, jūs varat strādāt vai studēt, bet ne vairāk kā pusslodzi. Ja jūs nestrādājat un nestudējat jums jābūt reģistrētam NAV, kā personai, kura meklē darbu.

Cik ilgi jūs varat saņemt pārejas perioda pabalstu?
Ja jums ir bērni vecumā līdz astoņiem gadiem, kopējais noteikums ir tāds, ka jūs varat saņemt pārejas perioda pabalstu līdz 3 gadiem, kamēr jaunākais bērns sasniegs astoņu gadu vecumu. Jums jābūt vientuļai mātei vai tēvam, tiesības uz šo pabalstu jūs zaudējat no tā brīža, ka bērns sāk apmeklēt bērnudārzu. Šo pabalstu jūs varat saņemt arī 2 mēnešus pirms dzemdībām, ja dzemdību laikā esat vientuļā māte.
Pārejas perioda pabalsta maksāšanas termiņš var būt pagarināts līdz diviem gadiem, kamēr jaunākajam bērnam būs astoņi gadi, vai jums ir jāturpina mācības. Termiņš var būt pagarināts līdz 3 gadiem, kamēr jaunākajam bērnam būs astoņi gadi, ja jums trūkst izglītības, vai arī ja rūpējaties vairāk nekā par 2 bērniem, ja esat vientuļā māte, kurai nav 18 gadi.
Ja jūs izšķīrāties, kad bērnam bija astoņi gadi, jūs varat saņemt pārejas perioda pabalstu līdz diviem gadiem, kamēr bērnam būs desmit gadi. Pirmajā gadā jums ir jāaizpilda darbības prasības. Otrajā gadā jums jābūt ieguvušai nepieciešamā izglītība.
Ja jūsu bērnam ir nepieciešama īpaši intensīva kopšana invaliditātes, slimības vai lielu sociālo problēmu dēļ, jūs varat saņemt pārejas perioda pabalstu, kamēr bērnam būs 18 gadi.

Ko jūs varat saņemt?
Pārejas perioda pabalsta lielums ir vienlīdzīgs 2 pamatsummām. Par šo summu ir jāmaksā nodokļi. Atvaļinājuma naudu par to nemaksā.

Atstājiet savu komentāru