Jaunākais

Nodokļu maksāšanas laiks

Tuvojas nodokļu deklarāciju iesniegšanas laiks, tāpēc esam sagatavojuši Jums noderīgu informāciju par nodokļiem Norvēģijā. Lasiet zemāk, kas ir svarīgākās un būtiskākās lietas, kuras Jums būtu jāzina un jāiegaumē arī turpmāk.

Nodokļu karte (skattekort)

Strādājot Norvēģijā, Jums ir jāmaksā nodokļi no visiem ienākumiem, kurus saņemat Norvēģijā. Lai tie tiktu atskaitīti, Jums ir jābūt nodokļu kartei. To varat saņemt Oslo pilsētā pakalpojumu centrā ārvalstu darba ņēmējiem vai vietējā nodokļu inspekcijā (skateetateten). Gribot saņemt jauno nodokļu karti, ir jāaizpilda anketa, kurā ir jābūt norādītam, cik apmēram persona gadā nopelnīs. Pēc norādītās ienākumu summas lieluma, vietējā nodokļu inspekcija aprēķinās, cik procentu tiks atskaitīts nodokļiem no Jūsu mēneša ienākumiem.

Nodokļu kartes augšējo 1. daļu (del 1) Jums ir jānoplēš un jāatdod galvenajam darba devējam (hovedarbeidsgiver). 2. daļu (del 2) var pēc vajadzības kopēt, tā jāizmanto nodokļu nomaksāšanai no sekundārajiem un papildu darbiem. Kopijas jāiesniedz papildu darba devējiem (biarbeidsgiver), pie kura veicāt sekundāro darbu. 3. nodokļu kartes daļu Jums jāatstāj sev.

D-numurs vai ID-numurs (personnummer)

D-numurs vai ID-numurs tiek norādīts uz Jūsu nodokļu kartes. Tas ir Jūsu identifikācijas numurs, kurš ir reģistrēts Norvēģijas reģistros. Ja rakstāt kādu pieteikumu vai prasību vai ko citu Norvēģijas institūcijām, norādiet šo D vai ID numuru. Arī, atverot bankas kontu, Jums ir jāuzrāda šis numurs.

Bankas konts (bankkonto)

Bankas konts ir jāizveido obligāti, jo darba devējs uz to pārskaita algu. Nepiekrītiet darba algu saņemt skaidrā nauda, jo tad Jums nebūs pierādījumu tam, kad un cik lielu algu darba devējs ir izmaksājis, cik tika atskaitīts nodokļos. Saņemot algu bankas kontā, Jums vienmēr būs pieeja nepieciešamajiem bankas datu izrakstiem, ko varēsiet uzrādīt darba devējam, ar radīsies kādi pārpratumi sakarā ar darba algu un nodokļiem.

Algas lapiņa (lønnslipp) un gada ienākumu deklarācija (Lønns- og trekkoppgave)

Obligāti pieprasiet katru mēnesi no darba devēja algas lapiņu, jo, balstoties uz Norvēģijas Darba kodeksu, darba devējam ir pienākums katru mēnesi izdalīt visiem darbiniekiem algas lapiņas.

Katru gadu janvārī Jums no darba devēja ir jāsaņem gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo kalendāro gadu. Tas ir ļoti svarīgs dokuments, jo norāda un apliecina to, ka darba devējs par Jums ir maksājis nodokļus. Salīdziniet gada ienākumu deklarāciju ar saņemtajām algas lapiņām.

Maksājot Norvēģijā nodokļus, Jūs automātiski veicat arī valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (trygdeavgift), kas nozīmē, ka tādā veidā nodrošināt sev Norvēģijā sociālās garantijas (t.i. arī bezdarbnieka pabalsta saņemšanu pēc 12 mēnešu darba).

Nodokļu deklarācija (selvangivelse)

Šis dokuments tiek sagatavots katra gada sākumā. Jums martā/aprīlī no nodokļu inspekcijas pa pastu jāsaņem jau aizpildīta veidlapa, jo nodokļu inspekcija no Jūsu darba devēja iegūst visus datus par Jums izmaksāto algu un nomaksātajiem nodokļiem. Ja nesaņemat šādu veidlapu, vērsieties vietējā nodokļu administrēšanas iestādē. Selvangivelse ir ļoti nozīmīgs dokuments, un Jums viņam ir jābūt, jo tādā veidā tiek kontrolēts, vai maksājat nodokļus Norvēģijas valstij.

Kad saņemsiet nodokļu deklarāciju, pārbaudiet to un salīdziniet ar ienākumu deklarāciju no darba devēja (Lønns- og trekkoppgave). Ja ir kļūdas, tās jālabo.

Tāpat ir jāpievērš uzmanība norādītajiem nodokļu atvieglojumiem (fradrag) sakarā ar sociālajiem, ģimenes vai citiem apstākļiem, par kuriem varat izlasīt atsūtītajā pievienotajā bukletā. Piemēram, pastāv šādi nodokļu atvieglojumi – ar nodokli neapliekamā summa ārzemniekiem, kuri strādā Norvēģijā pirmos 2 gadus, kas ir 10% no gada ienākumiem (standartfradrag for utlendinger). Pendlerfradrag – ar nodokli neapliekamā summa, kuri veic lielus attālumus no mājām uz darbu. Ir noteikumi, kas nosaka, ka izmantot drīkst tikai vienu nodokļu atvieglojumu, kas arī ir jānorāda nodokļu deklarācijā.

Deklarācijā būs norādīta orientējoša summa, vai būs vēl jāpiemaksā, jo nodokļi ir nepilnīgi apmaksāti (restskatt), vai Jums tiks atgriezta summa, jo nodokļi ir pārmaksāti (til gode).

Saņemot nodokļu deklarāciju (selvangivelse), Jums nav uzreiz jāmaksā. Jums no sākuma ir jāpiekrīt/ nav jāpiekrīt ar aprēķiniem un norādītajiem datiem. Ja ir kas labojams, tad tas ir jāizdara un tad izlabotais variants jāiesniedz nodokļu administrēšanas birojā. To var izdarīt arī internetā, izmantojot speciālus Jūsu deklarācijas individuālos kodus. Ja deklarācija bija aizpildīta pareizi, nedariet neko. Tas nozīmēs, ka piekrītat nodokļu administrēšanas biroja aprēķinātajiem datiem.

Vasarā vai rudens sākumā saņemsiet galīgo nodokļu aprēķinu (Skatteoppgjør) – dokumentu par kalendārajā gadā gūtajiem ienākumiem un nomaksātajiem nodokļiem. Tajā būs norādīts, cik lieli bija ienākumi gadā, no kādas summas ir atskaitīti nodokļi, kādu summu darba devējs ir atskaitījis nodokļos, vai nodokļos samaksājāt par maz vai par daudz. Ja nodokļi būs nomaksāti pareizi, nebūs norādīta trūkstošā vai pārmaksātā summa, tomēr pavisam bieži neizdodas precīzi nomaksāt nodokļus. Skatteoppgjør dokumentā būs norādīts:

  • pārmaksāto nodokļu atgriešana (til gode) – Jums jānorāda savs bankas konts, uz kuru tiks pārskaitīti pārmaksātie nodokļi;
  • trūkstošo nodokļu nomaksāšana (restskatt) – tādā gadījumā pie galīgās nodokļu deklarācijas (Skatteoppgjør) būs pievienota maksājuma kvīts ar bankas kontu, uz kuru līdz norādītajam datumam Jums ir jāpārskaita trūkstošā summa. Jums tā ir jāsamaksā arī gadījumā, ja nepiekrītat norādītajiem nodokļu aprēķiniem un gatavojaties iesniegt sūdzību. Vienalga ir svarīgi samaksāt norādīto summu, jo kavējoties to apmaksāt, būs uzlikti papildus procenti.

Norvēģijas valstij ir vienošanās ar Latvijas nodokļu inspekciju. Norvēģijā nenomaksātie nodokļi tiks no Jums piedzīti Latvijā.

Tiesības apsūdzēt nodokļu aprēķinus

Ja uzskatāt, ka atsūtītā galējā ienākumu un nodokļu deklarācija nav korekta, varat celt apsūdzību (klage). Apsūdzības iesniegšanas termiņš parasti ir 3 nedēļas pēc deklarācijas saņemšanas. Sūdzībā Jums ir jānorāda, kas deklarācijā ir nepareizi un kāpēc. Ja Jūsu norādītās kļūdas apstiprinās un Jums ir taisnība, saņemsiet jaunu dokumentu un Jums atskaitīs pārmaksātos nodokļus.

Iepriekšēja ienākumu/nodokļu saskaņošana (Forhåndslikning)

Ja dodaties prom no Norvēģijas, nebeidzoties kalendārajam gadam, varat sakārtot ar nodokļiem saistītās lietas pirms aizbraukšanas. Vērsieties nodokļu administrēšanas birojā. Tādā gadījumā Jums ir jāaizpilda nodokļu deklarācija un jāsaņem apstiprinājumu no darba devēja par šādiem datiem:

  • Norvēģijā nopelnītā bruto alga;
  • atvieglojumi darba vietā (piemēram, ja ir bijusi ēdiena, mājvietas, automašīnas izdevumu segšana);
  • nomaksātie nodokļi.

Nodokļu inspekcija noteiks, vai nodokļi ir nomaksāti korekti un Jūs saņemsiet ienākumu/nodokļu galējo deklarāciju. Tādā veidā Jūs būsiet norēķinājušie ar Norvēģijas valdību.

Ja vēlaties uzzināt, cik lielu summu Jūs varat atgriezt, no-tax komanda aprēķinās un paziņos Jums to bezmaksas. Mēs palīdzēsim atgriezt nodokļus gan tiem, kas dzīvo Norvēģijā, gan tiem, kas jau ir atgriezušies uz dzīvi Latvijā. Lai uzzinātu savu atgriežamo summu, vienkārši aizpildiet nodokļu atgriešanas anketu. 

1 Comment on Nodokļu maksāšanas laiks

  1. Jazeps // 2016-01-19 at 12:36 //

    Gribu pieregistreties bezdarbniekos

Atstājiet savu komentāru