Jaunākais

Masveida atlaišana no darba

Par masveida atlaišanu uzskatāms tāds gadījums, ka no darba tiek atlaisti vismaz 10 cilvēki 30 dienu laikā un nav atsevišķi katram paskaidrots atlaišanas iemesls.

Darba devējam , kurš paredz šādu masveida atlaišanu šo jautājumu jāapspriež ar darbinieku pārstāvi, sarunās jāizskata visi apstākļi, kas ļautu izvairīties no masveida atlaišanas vai samazināt atlaisto skaitu.

no-tax

Atstājiet savu komentāru