Jaunākais

Kas ir algas lapiņa (lønnsslipp)?

Strādājot jebkurā uzņēmumā, darbiniekam ir jābūt šādiem dokumentiem:

  • darba līgums;
  • nodokļu karte;
  • stundu uzskaites lapa;
  • algas lapiņas (katru mēnesi).

Šie dokumenti ir apliecinājums Jūsu darba saistībām un, balstoties uz tiem, var aprēķināt Jūsu algas lielumu.

Algas lapiņa ir ļoti svarīgs dokuments, jo tas norāda, cik liela alga ir aprēķināta un cik daudz no tās ir atskaitīts nodokļos, pirms Jūs saņemat šo algas lapiņu. Jums ir tiesības saņemt algas lapiņas pēc Darba likumu kodeksa panta §14-15 (5).

14-15.Utbetaling av lønn og feriepenger

(5) Ved utbetalingen eller straks etter denne skal arbeidstaker ha skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og trekk som er foretatt.[http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62#KAPITTEL_14]

Darbinieka uzdevums ir parūpēties par to, lai darba devējs maksātu par viņu nodokļus. Darba lapiņa ir domāta tam, lai darba devējs no Jūsu algas atņem nepieciešamo nodokļu summu un iemaksā to Valsts kasē, tad Norvēģijas nodokļu birojs nevarēs pret Jums izvirzīt pretenzijas. Savukārt, ja Jums nav algas lapiņu, tad nav pierādījumu tam, ka esat maksajis valstij nodokļus, un nodokļu birojs var pieprasīt, lai samaksājat nodokļus. Var nākties, ka būs jāmeklē citas iespējas, kā pierādīt, ka nodokļus tomēr esat maksājis.

Ja darba devējs izvairās no algas lapiņu izsniegšanas, tā ir zīme, ka kaut kas nav kārtībā. Jums obligāti jāparūpējas pašam par to, lai saņemtu savas algas lapiņas. Norvēģijas likumi nosaka, ka darba devējam ir pienākums katru mēnesi izsniegt darbiniekiem algas lapiņas, ja tā nenotiek, darbinieks var tās pieprasīt, balstoties un vēršoties pēc palīdzības valsts institūcijās. Nevilcinieties un vērsieties Nodokļu iekasēšanas dienestā (kemnerkontor), lai aizpildītu sūdzību par darba devēja neizpildītajiem norēķiniem (avregningsklage). [http://www.kemnerkontoret.oslo.kommune.no/./Skjema_avregnin.]

Ir iespēja arī anonīmi vērsties pēc palīdzības Darba inspekcijā un norādīt Jūsu darba vietas adresi. Tādā gadījumā tiks pārbaudīta Jūsu darba vieta un pieprasītas visu darbinieku algas lapiņas. [http://tips.arbeidstilsynet.no/ ]

Likumi par nodarbinātību: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62#KAPITTEL_14

Atstājiet savu komentāru