Jaunākais

Kādus nodokļus Jums būs jāmaksā, dzīvojot Norvēģijā?

Norvēģija no Latvijas atšķiras ar to, ka tajā iedzīvotāju ienākuma nodoklim nav fiksētā likme. Norvēģijā IIN likme ir atkarīga no vairākiem faktoriem: algas, darba stundām, ģimenē strādājošo skaita u.c. Visi šie apstākļi un precīzas summas ir redzamas speciālās nodokļu tabulās, kuras Norvēģijas ieņēmumu dienests piešķir katram darbiniekam individuāli.

Norvēģijā ir gan tiešie, gan netiešie nodokļi. Ienākuma nodoklis (nodoklis par gūtajiem ienākumiem) un nekustamā īpašuma nodoklis (nodoklis par nekustamo īpašumu, automašīnu, banku noguldījumiem) ir tiešie nodokļi. Nodokļi ir jāmaksā gan vietējām pašvaldībām, gan valstij (piemēram, sociālās apdrošināšanas nodokli – folketrygden).

Galvenais netiešais nodoklis ir PVN (merverdiavgift) – 25%. Izvairoties maksāt PVN, var iestāties kriminālatbildība.

Ja dzīvojat Norvēģijā mazāk par 6 mēnešiem, uz Jums attiecas īpaši nodokļu maksāšanas noteikumi. Par šiem noteikumiem varat uzzināt Jūsu dzīvesvietas ar nodokļiem saistītās iestādēs.

Norvēģija ir parakstījusies par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstīs, kas ietver arī Latviju. Katrā nodokļu institūcijā varat paņemt informatīvu bukletu par nodokļiem (”Hva blir skatten”), tomēr tas ir pieejams tikai norvēģu valodā.

Katru gadu vajag jaunu nodokļu karti (skattekort)

Katru gadu Norvēģijā strādājošiem un dzīvojošiem vajag saņemt jaunu nodokļu karti. Katra gada beigās Norvēģijas pilsoņi un tās personas, kurām ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, jauno nodokļu karti saņem pa pastu. Tās personas, kurām ir pagaidu darba un uzturēšanās atļaujas, lai saņemtu jauno nodokļu karti, var izvēlēties vienu no ceļiem: vai nu vērsties vietējā nodokļu inspekcijā (skatteetateten), vai nu aizpildīt internetā pieteikumu par jaunas nodokļu kartes iesniegšanu. Nodokļu karti var saņemt tikai tad, ja ir atļauja strādāt Norvēģijā.

Gribot saņemt jauno nodokļu karti, ir jāaizpilda anketa, kurā ir jābūt norādītam, cik apmēram persona gadā nopelnīs, taču saņemto ienākumu summu var precizēt gada laikā. Pēc norādītās ienākumu summas lieluma, vietējā nodokļu inspekcija aprēķinās, cik procentu tiks atskaitīts nodokļiem no Jūsu mēneša ienākumiem.

Ja Jūs laikā neiesniegsiet savu nodokļu karti, darba devējam būs jāatskaita nodokļos 50% no Jūsu algas.

Sezonas darbiniekiem

Ja Jūs vēlaties uzzināt, kādus nodokļus Jums būs jāmaksā, aizpildiet ārvalstu sezonas darbiniekiem visbiežāk piemērojamo nodokļu kartes (nr. 7350) piemēru šeit.

Rīkojieties šādi:

1) izvēlieties atbilstoši nodokļu kartes numuru – 7350;

2) ievadiet savu mēneša atalgojumu;

3) izvēlieties mēnešalgas maksājuma periodu (måned);

4) spiediet „beregn” (aprēķināt).

Pēc brīža uzrādīsies nodokļos atskaitāmā summa un Jūsu neto ienākumi. Darba devēja nodrošinātās brīvpusdienas un dzīvojamā platība arī tiek uzskatītas par bezskaidras naudas ieņēmumiem, ko var aplikt ar nodokli.

Piemēram, pieņemsim, ka vidējā dienas atlīdzība ir 700 NOK. Tādā gadījumā, ja Jums ir nodrošinātas arī brīvpusdienas un dzīvojamā platība, Jums būs jāmaksā nodokļi no 800 NOK (neto ienākumi 700 NOK + citi ienākumi 100 NOK).

Darba devēja pienākums ir atskaitīt nodokļus pirms tiek izmaksāta darba alga. Vietējā nodokļu iestāde pēc Jūsu pieprasījuma izsniegs Jums nodokļu karti, kura Jums jāiesniedz darba devējam līdz ko sākat strādāt.

Gada nodokļu atskaite (selvangivelse)

Norvēģijā nodokļus aprēķina no gada laikā gūtajiem ienākumiem. Tas nozīmē, ka nodokļus Jums atrēķinās, balstoties uz aptuveno, Jūsu norādīto, par gadu saņemto darba algu. Katru gadu līdz 30. aprīlim (pašnodarbinātajiem līdz 31. maijam elektroniski) ir jāaizpilda nodokļu deklarācija (selvangivelse).

Nodokļu deklarācija Jums tiek atsūtīta katru gadu janvārī, papildus tai ir pievienots arī buklets norvēģu valodā, par nodokļu deklarācijas aizpildīšanu.  No darba devēja saņemsiet atalgojuma ziņojumu (lønns-og trekkoppgaven), kurā ir uzrādīta informācija par nomaksātajiem nodokļiem, iemaksām arodbiedrībā (ja esat tajā) un pensiju fondā. Šo informāciju vajadzēs, aizpildot nodokļu deklarāciju. Ja Jums ir kādas grūtības deklarācijas aizpildīšanā, vērsieties vietējā nodokļu iestādē pēc palīdzības.

Nodokļi uzņēmējdarbībā

Norvēģijas tirdzniecības un uzņēmējdarbības departaments ir sagatavojies noderīgu informāciju (pieejama norvēģu un angļu valoda) par uzņēmējdarbību un tās grāmatvedību. Lai to apskatītu, spiediet šeit.

Ja vēlaties uzzināt, cik lielu summu Jūs varat atgriezt, no-tax komanda aprēķinās un paziņos Jums to bezmaksas. Mēs palīdzēsim atgriezt nodokļus gan tiem, kas dzīvo Norvēģijā, gan tiem, kas jau ir atgriezušies uz dzīvi Latvijā. Lai uzzinātu savu atgriežamo summu, vienkārši aizpildiet nodokļu atgriešanas anketu. 

1 Comment on Kādus nodokļus Jums būs jāmaksā, dzīvojot Norvēģijā?

  1. kvelis // 2016-01-21 at 14:46 //

    velos zinat kaa pareizi aizpildit nodoklu karti?

Atstājiet savu komentāru