Jaunākais

Kā rakstīt CV ?

CV VĀRDS UZVĀRDS

Šeit jābūt Jūsu bildei kā pasē, primitīvai bez jebkādām blakus lietām.

 

 

E-post              vārds.uzvārds@gmail.com

Adresse           …………….gata, 0101 Oslo

Telefon                         40404040 (norvēģu numuram nevajag rakstīt +47)

Født                 01.01.2001

Sivilstand        Gift og har 3 barn

 

NØKKELKVALIFIKASJØNER

 

  • Bachelor i ………………………………………………
  • Flere års erfaring som ………………………………
  • Flink med ……………………………………………….
  • Erfaring i ………………………………………………..
  • Dyktig i språk: norsk, engelsk, russisk, polsk, latvisk

(Šī vieta ir Jūsu CV satura saīsinājums, kurā tiek akcentēta svarīgākā informācija)

 

ARBEIDSERFARING

 

2010 – 2013    Amats darba vietā, Uzņēmuma nosaukums, Pilsēta/ Valsts

Aprakstīt, par ko bijāt atbildīgs darba vietā, kādi bija galvenie pienākumi, papildus darba pienākumi.

 

Aprakstīt veiksmīgos rezultātus, kas bija saniegti, strādajot Jūsu darba vietā un pildod darba pienākumus. Tie var būt gan nozīmīgi, gan mazāk svarīgi darba sasniegumi, kuri pārāda Jūs no labākās puses. Piemēram, bijāt razošanas vadītājs un konkrētā laika posmā bija jāsaražo noteikts preču daudzums, bet Jūsu izrādītās iniciatīvas un darbinieku motivācijas dēļ, preces bija saražotas ātrāk un lielākā apjomā (nebaidieties nosaukt konkrētus skaitļus). Uzņēmuma vadītājs bija apmierināts un paslavēja Jūs gada vai mēneša sanāksmē, kā arī pasniedza Jums atzinības rakstu.

 

2009 – 2010    Amats darba vietā, Uzņēmuma nosaukums, Pilsēta/ Valsts

Aprakstīt, par ko bijāt atbildīgs darba vietā, kādi bija galvenie pienākumi, papildus darba pienākumi.

 

Piemēram, strādājāt  uzkopšanas nozarē. Uzņēmuma darbinieku pienākums bija uzkopt 3 privātmājas dienā, bet Jūs savas neatlaidības un uzcītības dēļ, uzkopāt 5 privātmājas. Jūsu darba vadītājs bija apmierināts un piešķīra papildus prēmiju mēneša beigās, un nominēja Jūs kā labāko mēneša strādnieku.

 

2007 – 2009    Amats darba vietā, Uzņēmuma nosaukums, Pilsēta/ Valsts

Aprakstīt, par ko bijāt atbildīgs darba vietā, kādi bija galvenie pienākumi, papildus darba pienākumi.

 

UTDANNING

 

2000 – 2004    Bachelor i …………, Spesialisering i ……….., ”Izglītības iestādes nosaukums”, Pilsēta/Valsts.

Viktigste fag: Rakstīt galvenos mācību priekšmetus.

 

Godkjent av NOKUT som 180 studiepoeng.

 

1987 – 1999    Videregående skole ” Izglītības iestādes nosaukums”, Latvia

 

KURS

 

2010                Kursa nosaukums, Izglītības iestādes nosaukums, Pilsēta/Valsts

Īsi aprakstīt kursu.

 

2011                Norskkurs nivå A1. Izglītības iestādes nosaukums, Pilsēta/Valsts

 

 

SPRÅK

 

Latvisk           Morsmål

Norsk              Flytende skriftlig og muntlig / Godt skriftlig og muntlig (A1,A2,B1,B2,C1,C2)

Engelsk           Flytende skriftlig og muntlig / Godt skriftlig og muntlig (A1,A2,B1,B2,C1,C2)

Russisk            Flytende skriftlig og muntlig / Godt skriftlig og muntlig (A1,A2,B1,B2,C1,C2)

 

 

FRITIDSINTERESSER

 

Nerakstiet kopētu informāciju, vai tādu informāciju, kas ir primitīva un visiem apnikusi. Aprakstiet, ko labprāt darāt savā brīvajā laikā, kāds ir Jūsu hobijs.

Piemēram:

  1. Jums patīk gatavot ēdienu; nosauciet kādus īpašus un interesantus ēdienus gatavojat.
  2. Jums patīk alpīnisms, nosauciet augstāko kalna virsotni, kurā esat uzkāpis.

Jums jāieinteresē savu potenciālo darba devēju. Iespējams, ka Jūsu vaļasprieks sakritīs ar darba devēja vaļasprieku, un viņš gribēs ar Jums tikties un iepazīties personīgi.

 

ANNEN KOMPETANSE

 

Šajā vietā varat ierakstīt Jūsu papildus intereses vai nodarbes, piemēram, datorprasmes, vēsture, tieslietas u.tml.

 

REFERANSER

 

Oppgis ved forespørsel

 

Atstājiet savu komentāru