Jaunākais

Jauni noteikumi nepilnu darba laiku strādājošajiem

Pārmaiņas

Iespēja strādāt nepilnu darba laiku ir ideāli piemērota cilvēkiem, kuri vēlas saskaņot darba un ģimenes dzīvi, tomēr dažiem darbiniekiem tas var nozīmēt pilnīgi pretējo. Darba ņēmējiem, kuriem ir maz darba stundu, bieži vien tiek piedāvātas papildus maiņas, nu kurām reti kurš atsakās, jo, saprotams, vēlas lielāku atalgojumu, kā arī vēlas saglabāt savu darba vietu. Ja 2014. gadā Jūs strādājāt vairāk nekā nepilnu darba laiku (pusslodzi), tad, sākot ar 2015. gadu, šāds darba laiks tiks uzskatīts par pilnu darba laiku (pilnu slodzi).

Nosacījumi

Jaunais likums tika pieņemts jau 2013. gada 4. jūnijā, bet stājās spēkā tikai no šī gada 1. janvāra. Saskaņā ar Darba un sociālo lietu ministriju noteikts, ka darbinieki, kuri oficiāli strādā nepilnu darba laiku, bet, kuriem ir vairāk darba stundu nekā parasti, pēc viena nostrādāta gada saņems savām darba stundām atbilstošu amatu. Tas nozīmē, ka kopš 2015. gada 1. janvāra nepilna darba laika darbinieki pieprasa, lai viņu nodarbinātība (aizņemtība) atbilst faktiskajam darba apjomam.

„Tas ir liels notikums. Darbiniekiem, kuri strādā veselības aprūpes nozarē, ir bieži vien stipri jācīnās, lai iegūtu augstāku pozīciju. Šī likuma dēļ, viņiem ir iespēja iegūt tiesības jaunu darba uzdevumu veikšanā, kuri atbilst patiesajām darba stundām.”

„Tagad Jums nāksies sastrādāties ar arodbiedrībām,” pēc likuma pieņemšanas teica LO vadītājs Gerds Kristiansens.

Jaunās prasības

Uz jaunām pozīcijām likumski tiesīgi ir darbinieki, kuri strādājuši vairāk stundu, nekā minēts viņu darba līgumā, pēdējo 12 darba mēnešu laikā. Darba devēja pienākums ir vismaz reizi gadā ar arodbiedrības pārstāvjiem apspriest nepilna laika darba vietas. Pirms darba devējs pieņem lēmumu, visus iespējamos jautājumus apspriest ar darbinieku.

Visvairāk sievietes

Saskaņā ar pagājušā gada datiem, no Norvēģijas statistikas bāzes (SSB), 41% nodarbināto sieviešu strādā nepilnu darba laiku, vīrieši tikai 13%. Daudzas sievietes strādā nepilnu darba laiku, daudzus gadus. Skaitļi, kas attiecas uz piespiedu darba stundām stipri atšķiras. Lai gan daži apgalvo, ka piespiedu darba laiks attiecas tikai uz 10% nepilna darba laika darbiniekiem, FAFO pētnieks Leif E. Moland pauž, ka tie var būt pat vairāk nekā 50% nepilna darba laika darbinieki, kuriem ir aktuāls piespiedu darba laiks. Šie skaitļi, protams, nav viennozīmīgi, taču skaidrs, ka ar piespiedu darba laika problēmu visbiežāk saskaras sievietes.

Ir noteiks, ka:

Aptuveni 70%, kas strādā nepilnu darba laiku, ne pēc savas gribas, ir sievietes. 2012. gadā nedaudz vairāk kā 40% no tiem, kuri strādā nepilnu darba laiku piespiedu kārtā, strādā veselības un sociālo pakalpojumu nozarē. Gandrīz 20% pārdošanas nozarē un 9% izglītības sektorā.

Ja Jūs 2014. gadā strādājāt vairāk, nekā bijāt nolīgts (rakstīts darba līgumā), tad Jums vajadzētu pakonsultēties ar darba devēju un palielināt darba procentu 2015. gadam.

Informācijas avots: dinside.no

Tāpat lasiet:

Strādājāt Norvēģijā? Atgrieziet sev maksimāli lielu, Norvēģijā nomaksāto, nodokļu daļu!

http://www.no-tax.no/nodoklu-atgriesana/

pay-raise-normal

Nodokļu izmaiņas 2015. gadā

http://norvegijasabc.lv/nodokli/nodoklu-izmainas-2015-gada/

skatteendringer+i+2015

Atstājiet savu komentāru