Jaunākais

Īsumā par piespiedu atvaļinājumu (permittering)

Darba devējam ir tiesības darbinieku laist piespiedu atvaļinājumā, ja uzņēmumā veidojas īpaši apstākļi, kuri nolemj grūtības aprūpēt visus strādājošos ar darbu, kā piemēram; nav pietiekošs daudzums pasūtījumu, izejvielu trūkums, streiki, dabas apstākļi un citi iemesli.

Piespiedu atvaļinājums nevar būt bez noteikta termiņa.
Aŗī darba vieta darbiniekam tiek saglabāta, kad uzņēmumā uzlabojas situācija darbinieks atgriežas savā darba vietā.

Pirms darbinieku atlaišanas piespiedu atvaļinājumā:
Ir jārīko sanāksme ar darbinieku pārstavi par paredzēto piespiedu atvaļinājumu. (tillitsvalgt) un jāsaraksta sanāksmes protokols.
Katram darbiniekam jādod rakstisks brīdinājums par paredzēto piespiedu atvaļinājumu.(permitteringsvarsel)
Piespiedu atvaļinājums var sākties ne agrāk kā, pēc 2 nedēļam no rakstiska brīdinājuma saņemšanas.

Parasti piespiedu atvaļinājumā laižami nesen darbā pieņemti darbinieki, taču pats darba devējs to var darīt pēc sava ieskata.
Pirmās piespiedu atvaļinājuma dienas apmaksā darba devējs (10 – 15 dienas). Jaunākajās izmaiņās darba devējs apmaksā tikai 5 dienas.

Vēlāk ja darbinieka darba apjoms tiek samazināts par 50 un vairāk procentiem, tas saņem bezdarnieka pabalstu (dagpenger) no NAV (Norvēģijas nodarbināšanas un labklājības dienests) saskaņā ar bezdarbnieka pabalsta saņemšanas nosacījumiem. Darbinieks kurš ir palaists piespiedu atvaļinājumā NAV uzrāda darba devēja izsniegtu rakstisku brīdinājumu par piepiedu atvaļinājumu. Ir daži izņēmumi, ka NAV var atteikties izmaksāt bezdarbnieka pabalstu. Vairāk informācijas Jūs varat saņemt NAV.

Parasti piespiedu atvaļinājums ilgst 6 mēnesšus, bet ja ir nopietns iemesls termiņš var būt arī garāks.Jaunākās izmaiņas paredz ka, piespiedu atvaļinājuma pabalsta termiņš palielināts no 30 nedēļām līdz 52 nedēļam.Lai pielāgotu šo termiņu Norvēģijā jāstrādā 12 mēneši un tik pat ilgi jāmaksā nodokļi. Ja Jums rodas jautājumi sazinieties ar NAV.

Darbiniekam kurš ir piespiedu atvaļinājumā ir tiesības piedalīties NAV pārkvalifikācijas un nodarbinātības programmās, kā arī veikt citu apmaksājamu darbu, taču tad ir samazināms bezdarbnieka pabalsts.

Vienu reizi mēnesī darba devēja pienākums ir informēt darbinieku par stāvokli uzņēmumā.
Ja situācija ir uzlabojusies un rodas iespēja atgriezties darbā, darba devējs par to paziņo darbiniekam. Darbiniekam darbā jāierodas 2 dienu laikā (vai vairāku dienu laikā, atkarībā no vienošanās ar darba devēju.).

Arbeidstilsynet Oslo
Sentralbord: 815 48 222
Telefakse: +47 22 17 78 10.
Adrese: Stenersgt. 1D, P.b. 8174,
N-0034 Oslo. www.atil.no

no-tax

Atstājiet savu komentāru