Jaunākais

Darba laiks Norvēģijā

Kopējais darba laiks ir noteikts deviņas stundas diennaktī un 40 stundas nedeļā.Ja Jūs strādājat dažādās maiņās darba laiku var regulēt līdz 38 stundām vai līdz 36 stundām nedēļā, tas ir atkarīgs kādā maiņā Jūs strādājat.

Ir atļauts vienoties arī par savādāku darba laika grafiku, tas ir tā saucamais vidējā darba laika aprēķins (summētā darba laika aprēķins). Tam ir nepieciešams noslēgt līgumu, tas nozīmē, ka darbinieks var strādāt kādu periodu vairāk un citā periodā mazāk.Bet kopējai strādāto stundu skaits nevar pārsniegt kopējo paredzēto stundu skaitu.Atpūtas laikam ir jābūt 11 stundas diennaktī un 35 stundas 4 dienu laikā, bet nedēļas atpūtas dienām parasti ir jābūt svētdienās vai citās svētku dienās.Darbiniekiem ir tiesības uz pārtraukumu ja darba dienas garums ir ilgāks nekā 5 ar pusi stundas. Pātraukuma kopējais garums ir pusstunda, ja darba dienas garums ir ilgāks nekā astoņas stundas.

Ja darba laiks ir garāks par noteikto kopējo darba laiku, to var veikt tikai īslaicīgi un tikai tajā gadījumā ja veidojas tādi apstākļi, ka nepieciešams strādāt ilgāk. Darbinieks par tādu virsstundu darbu saņem vismaz 40 procentu piemaksu pie salīgtās algas. Darbs naktī un svētdienās ir atļauts tikai tādā gadījumā, ja to pieprasa darba raksturs.

Tiesības saņemt kādas samaksas par ceļojuma izdevumiem līdz darba vietai likums neparedz. Par to jāvienojas atsevišķi ar darba devēju.

no-tax

Atstājiet savu komentāru