Jaunākais

Biznesa attīstības iespējas Norvēģijā. Kā tās veiksmīgi izmantot?

Closeup of hands placed one on top of each other in a circle by businesspeople

Nodarboties ar uzņēmējdarbību Norvēģijā ir salīdzinoši vienkārši, tas neprasa tik daudz galvas sāpju kā biznesa attīstība citās valstīs. Šo faktu apliecina Starptautiskās finanšu korporācijas (IFC) un Pasaules Bankas pētījums, kurā pēc noteiktiem kritērijiem, viņuprāt Norvēģija ierindojas 7. vietā no 189 valstīm pēc veicinošajiem apstākļiem veiksmīgas uzņēmējdarbības izveidei. Nelielā, tomēr turīgā Norvēģijas populācija nozīmē, ka Norvēģijas tirgu var salīdzināt ar citām, daudz lielākām valstīm. Vēl viens liels pluss, kurš veicina uzņēmējdarbības izveidi, ir angļu valodā runājošo skaits Norvēģijā.

Sadarbības nozīmīgums un biznesa attīstības iespējas

Norvēģijas valsts var lepoties ar labi attīstītām intelektuālā īpašuma tiesībām. Interesanti, ka Norvēģijas biznesa kultūra ir balstīta uz Skandināvijas vērtībām. Viena no galvenajām vērtībām uzņēmējdarbības vidē ir koncentrēšanās uz vienlīdzību. Šī iemesla dēļ, organizācijās ir ļoti maz hierarhisku struktūru, vairāk dominē horizontālās vadības struktūras un neformālā komunikācija.

Norvēģi minimāli pievērš uzmanību varas pozīcijām vai citiem varas simboliem, Rietumu valstīs tam tiek piešķirta daudz lielāka nozīme. Tātad, starp sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi ir ļoti maz atšķirību. Norvēģijā visnozīmīgākā ir sadarbība, būtu neraksturīgi, ja vadītājs to vien darītu, kā dotu norādes un komandētu. Norvēģijā vadītājs ir vairāk padomdevējs un sabiedrotais. Viņš iesaista savus darbiniekus lēmumu pieņemšanas procesā un konsultējas ar viņiem kā ar līdzvērtīgiem partneriem.

Norvēģu struktūras modelis balstās uz sadarbību starp valsts iestādēm, darba devējiem, arodbiedrībām un darba devēju asociācijām. Visās organizācijas sadarbība starp darba devēju darba ņēmēju ir ļoti nozīmīga.

Biznesa partnerus norvēģi izvēlas pēc tā, cik uzticīgs viņš ir un cik profesionāls šķiet potenciālais biznesa sabiedrotais. Sadarbošanās biznesā attīstās ļoti lēni, taču droši, ja biznesa partneris iekļaujas noteiktajos termiņos, darbu izpilda profesionāli, un ja sakrīt partneru skatījums uz uzņēmējdarbības attīstību, tad tas viss kalpo par ciešu un ilglaicīgu sadarbošanos.

Norvēģi ciena pašpārliecinātus un pārliecinoši runājošus uzņēmējus. Turklāt Norvēģijas uzņēmēji lieliski plāno savu laiku, un lai izstrādātu biznesa idejas, tiem nav obligāts tiešs kontakts ar biznesa partneriem, efektīvi sadarboties viņi prot arī attālināti.

Skandināvijas vērtībasbanner_inwest_in_norway

Norvēģijas biznesa kultūrā nav svarīga tikai sadarbība, bet arī darbinieku pilnvērtīga iesaistīšana. Tas nozīmē, ka darbiniekiem tiek nozīmēti svarīgi uzdevumi, par kuriem viņi nes atbildību, kā arī tiem jāparāda sava iniciatīva.

Sabiedrībā un uzņēmējdarbības vidē ļoti svarīga ir uzticēšanās savā starpā. Šī iemesla dēļ, darba spēks Norvēģijā ir produktīvs, kompetents un motivēts uz labiem darba rezultātiem. No otras puses, pārmērīgu draudzīgumu norvēģi var uzskatīt par slēptu vājumu, bet acu kontakta saglabāšana biznesa tikšanās laikā tiek vērtēta kā sirsnīguma pazīme.

Biznesa tikšanās laikā norvēģi komunicē atklāti un pauž argumentus, kas pamatoti ar konkrētiem faktiem. Tas viņiem ļauj bez pārmetumiem izteikt savas domas, ja kādā jautājumā norvēģu viedoklis nesakrīt ar pārrunu partnera viedokli. Vēl jāatzīmē, ka norvēģiem nepatīk, ja tos steidzina, viņi neaizraujas ar emocionālām runām, un ķermeņa valoda ir īpaši izsmalcināta.

Kopumā Norvēģijas biznesa kultūru raksturo:

  • horizontālā organizācijas struktūra un vāji izteikta hierarhija;
  • operatīva un neformāla komunikācija;
  • sadarbība;
  • savstarpēja uzticēšanās;
  • iesaistīti un pilnvaroti darbinieki;
  • karjeras un personīgās dzīves līdzsvars;
  • dzimumu līdztiesība.

Informācijas avots: http://blog.norvegu24.lt/verslo-kurimo-galimybes-norvegijoje-kaip-buti-sekmingam/

Tāpat Jums varētu interesēt arī:

Atstājiet savu komentāru