Jaunākais

Bidragsforskudd / Priekšapmaksas alimentu pabalsts

Jūs varat saņemt priekšapmaksas alimentu pabalstu no NAV, ja tēvs nemaksā alimentus bērnu uzturēšanai. Priekšapmaksas alimentu pabalsts nodrošina bērnam noteiktu summu katru mēnesi, ja tēvs nemaksā iemaksas vai summas ir mazākas par priekšapmaksas alimentu pabalstu.

Kam ir tiesības saņemt priekšapmaksas alimentu pabalstu?
Priekšapmaksas pabalstu parasti var saņemt bērni līdz 18 gadu vecumam, kas dzīvo kopā ar vienu no vecākiem un tam ir tiesības uz priekšapmaksu. Aizbildnim, kurš faktiski uzrauga bērnu ir tiesības prasīt priekšapmaksas alimentu pabalstu.
Atbilstoši prasībām, bērnam pastāvīgi jādzīvo Norvēģijā. Par pastāvīgu Norvēģijas iedzīvotāju bērns tiek uzskatīts tajā gadījumā, ja tas dzīvo Norvēģijā vai ir šajā valstī vairāk nekā 12 mēnešus.

Ko jūs varat saņemt?
Pabalsta lielums ir atkarīgs no tā, kādi ienākumi jums ir; cik bērnu ir ģimenē; vai esat precējies; vai partneris, dzīvesbiedrs ir reģistrēts; vai esat vientuļā māte/tēvs.

Atstājiet savu komentāru