Jaunākais

Barnetilsyn / Bērnu kopšanas pabalsts

Bērna kopšanas pabalsts ir pabalsts, kurš palīdzēs jums samaksāt par bērna kopšanu, lai jūs varētu strādāt, meklēt darbu vai macīties.

Kas var saņemt bērna kopšanas pabalstu?
Jums ir jāatbilst noteiktajām prasībām, lai varētu iegūt tiesības uz šo pabalstu.
Parasti prasības ir šādas:
Jums un jūsu bērnam Norvēģijā jābūt dzīvojušiem pēdējos trīs gadus.
Jums un jūsu bērnam pašreiz ir jādzīvo Norvēģijā.
Jums jābūt neprecētai/tam, sķirtiem vai jādzīvo atsevišķi.
Jūs esat vienīgā persona, kas rūpējas par bērnu.
Ar bērna māti/tēvu jums nevar būt nekādu attiecību, kas varētu nozīmēt, ka jūs neesat vientuļā māte/tēvs.

Jūs varat saņemt bērna kopšanas pabalstu, ja atbilstat visas minētās prasības un esat spiesti bērna kopšanu uzticēt citiem, ja jūs strādājat, meklējat darbu, apmeklējat skolu vai studējat. Bērna kopšanas pabalstu jūs varat saņemt arī tajā gadījumā, ja jums ir savs bizness un bērna kopšanu uzticat citām personām, piemēram dienas apkopes centrā, pēc stundām vai auklei (SFO). Taču tam ir vēl viena prasība – jums ir jāmaksā par bērna kopšanu.

Cik ilgi jūs varat saņemt bērna kopšanas pabalstu?
Parasti pabalsts tiek maksāts līdz tam laikam, kamēr bērns beidz četras klases.

Cik jūs varat saņemt?
Bērna kopšanas pabalsts sedz 64 procentus izdevumu. Tas nozīmē, kad vismaz 36 procentus izdevumu jums ir jāsamaksā pašiem.

Atstājiet savu komentāru