Jaunākais

Bankas konts (bankkonto)

Bankas kontu (bankkonto) ir nepieciešams atvērt, jo darba devējs samaksu par darbu pārskaitīs uz Jūsu kontu.Nepiekrītiet samaksu par darbu saņemt skaidrā naudā, jo tādā gadījumā Jūs nevarēsiet pierādīt, kādu algu darba devējs Jums maksāja, kad Jūs to saņēmāt, kādi nodokļi bija aprēķināti un samaksāti valsts kasē. Ja alga tiek izmaksāta caur banku, Jūs jebkad varēsiet saņemt sava konta izrakstu. Šie bankas izraksti var noderēt, ja radīsies kādas nesaskaņas ar darba devēju, tāpat šie izraksti var būt kā oficiāls dokuments citās iestādēs (piem.Nodokļu dienestā)..

Algas lapiņa (lønnslipp) izziņa par gada ienākumiem un samaksātiem nodokļiem ((Lønns- og trekkoppgave)

Obligāti savam darba devējam katru mēnesi pieprasiet, lai viņš Jums izsniegtu algas lapiņu(lønnslipp), to paredz Norvēģijas darba likuma kodekss, darba devēja pienākums ir katram darbiniekam reizi mēnesī izsniegt algas lapiņu.

Katru gadu janvārī Jums no darba devēja ir jāsaņem izziņa par pagājušā gada ienākumiem un samaksātiem nodokļiem (Lønns- og trekkoppgave) .Tas ir ļoti svarīgs dokuments, kurš norāda, ka darba devējs maksāja par Jums nodokļus.Izziņu pārbaudiet ar savām algas lapiņām, kuras saņēmāt no darba devēja.

Maksājot nodokļus Norvēģijā Jūs maksājat arī nodokli pabalsta kasei trygdeavgift), citiem vārdiem izsakoties – sociālo apdrošināšanas nodokli. Maksājot visus nepieciešamos nodokļus Jūs nodrošinat sev Norvēģijā visas sociālās garantijas,tajā skaitā arī bezdarbnieka pabalstu (pēc 12 nostrādātiem men.).

Deklarācija par saņemto algu un samaksātiem nodokļiem (selvangivelse).

Gada sākumā tiek sagatavota izziņa.Jūs pa pastu marta/aprīļa mēnesī no Nodokļu inspekcijas saņemat jau aizpildītu izziņu, jo Nodokļu inspekcija no Jūsu darba devēja saņem nepieciešamos datus, par samaksāto algu un samaksātiem nodokļiem. Ja Jūs šo dokumentu nesaņēmāt ir jāgriežas Nodokļu inspekcijā pēc savas dzīvesvietas.Tas ir svarīgs dokuments un tam ir jābūt pie Jums, lai varētu kontrolēt nodokļu maksājumus Norvēģijā.

Jums ir jāpārbauda vai šis dokuments par gada ienākumiem un nodokļiem ir pareizi aizpildīts, jāsalīdzina ar darba devēja datiem (Lønns- og trekkoppgav).

Ja deklarācijā esat pamanījuši ķlūdas, tās ir jāizlabo. Pievērsiet uzmanību, kādai nodokļu grupai Jūs vai Jūsu ģimene ir piešķirama, izvērtējiet visus pārējos apstākļus, kas var lemt nodokļu maksājumu atvieglojumu.(fradrag). Par tiem Jūs varat uzzināt reizē ar deklarāciju atsūtītajā informācijas lapā. Piemēram , ir noteikts atvieglojums beznodokļu standarta summai ārzemniekiem (standartfradrag for utlendinger,kuri Norvēģijā strādā pirmos 2 gadus), summa sastāda10 proc. gada ienākumu; pendlerfradrag (beznodokļu summa tiems kuri uz darbu no mājām brauc lielus attālumus) un citi atvieglojumi. Taču ir nosacījums, ka atvieglojums var būt tikai viens un Jums tas ir jānorāda. Deklarācijā obligāti ierakstiet izvēlētā nodokļa atvieglojumu.

Deklarācijā būs norādīts ja nodokļi nav pilnībā samaksāti,vai ir nodokļu pārmaksa, pārmaksātie nodokļi būs atmaksāti.

Būs norādīts:
– til gode – pārmaksātu nodokļu atgriešana
vai
– restskatt – vajadzēs samaksāt papildus nodokļus

Ka esat saņēmuši deklarāciju (selvangivelse) Jums neko vēl nevajag maksāt.Jums ir jāpiekrīt vai jāiebilst šim sakotnējam nodokļu aprēķinam.

Ja ir jāveic kādi labojumi deklarācijā, lūdzam to izdarīt (selvangivelse), pēc tam deklarāciju ar labojumiem vai bez, atgrieziet nodokļu dienestam.To var izdarīt internetā, izmantojot Jums reizē ar deklarāciju nosūtītos individuālos kodus.

Ja deklarācija bija aizpildīta pareizi Jums nevajag neko darīt – tas nozīmē, ka Jūs piekrītat Nodokļu inspekcijas sniegtajiem nodokļu aprēķiniem.

Vasarā vai rudens beigās Jūs saņemsiet galīgo nodokļu aprēķinu (Skatteoppgjør) – tas ir dokuments par kalendārā gada ienākumiem un samaksātiem nodokļiem.Tajā ir norādīts no kādas daļas ienākumu tika atvilkti nodokļi, kāda apmēra nodokļus no Jūsu algas ir atrēķinājis darba devējs.Jūs uzzināsiet vai esat samaksājis par maz nodokļu vai ir nodokļu pārmaksa.

Ja nodokļi bija samaksāti pareizi, tad nebūs norādīta nekāda summa, ka nodokļu ir samaksāts par daudz vai par maz.
Tomēr diezgan bieži neizdodas nodokļus samaksāt pareizi. Galīgajā nodokļu aprēķina dokumentā (skatteoppgjør) ir norādīts:
– ka nodokļu pārmaksa tiek atmaksāta(til gode). Jums ir jānorāda savs bankas konts un kuru tiks pārskaitīta atmaksātā summa
vai arī
– ja nepieciešams samaksāt papildus nodokļus (restskatt). Pie galējās ienākumu un nodokļu izziņas (Skatteoppgjør) ir pievienota kvīts ar norādītu kontu un termiņu, līdz kuram laikam šo iztrūkstošo summu ir jāsamaksā. Šī summa Jums ir jāsamaksā arī tajā gadījumā, ja Jus tai nepiekrītat un vēlaties to apsūdzēt. Vienalga šo summu samaksājiet līdz norādītam termiņam, lai nebūtu aprēķināma nokavējuma nauda. Norvēģijas valsts ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Nodokļu inspekciju un nodokļus ko Jus nebūsiet samaksājuši Norvēģijā, nāksies samaksāt Latvijā.

no-tax

Atstājiet savu komentāru