Jaunākais

Atlaišana – aiziešana no darba

Darba devējam ir tiesības darbinieku atlaist no darba, ja tam ir nopietns iemesls. Tāds iemesls var būt gan no darbinieka, gan no darba devēja puses.Kā viens no iemesliem var būt darba līguma pārkapums, kā arī par iemeslu no darba devēja puses var būt štatu samazināšana vai reorganizācija.Atlaišana no darba no abām pusēm( darbinieka un darba devēja) janoformē rakstiski.Atlaišanas no darba rakstisks dokuments ir jānodod personīgi vai janosūta pa pastu reģistrētā vēstulē.Atlaišanas rakstā ir jāiekļauj informācija par to ka, darbiniekam ir tiesības apspriest šo jautājumu, izvirzīt prasību par iespēju palikt savā darba vietā. Ja Jūs vēlaties šo jautājumu apspriest pēc tam, kad bijāt atlaists no darba tas ir jāizdara 14 dienu laikā no atlaišanas raksta saņemšanas datuma. Tādos gadījumos parasti palīdzību var sniegt ārodbiedrība vai advokāts. Norvēgijā tādas lietas izskata un risina tiesa.

Ja neesat vienojušies savādāk, atlaišanas no darba termiņš ir viens mēnesis, to sāk skaitīt no pirmās sekojošā kalendāra mēneša dienas. Tas ir pēc tam kad bija saņemts atlaišanas no darba raksts. Likums paredz no 16 līdz 6 menešiem atlaišanas – aiziešanas no darba termiņu, atkarīgi no personas vecuma un cik ilgi tas strādāja.

Darbinieku, kurš daļēji vai pilnīgi nestrādā slimības dēļ, šā iemesla dēļ no darba nevar atlaist pirmos 12 mēnešus. Ja darba devējs nevar pierādīt, ka atlaišanas iemesls nav darbinieka slimība, tāda atlaišana ir uzskatāma par nelikumīgu.

Slimība par iemeslu atlaišanai no darba var būt pēc pirmā slimības gada, taču katrs tāds gadījums ir vērtējams atsevišķi.

Ja darbiniece ir topošā māmiņa, šis apstāklis nevar būt par iemeslu atlaišanai no darba.Ja darba devējs nevar pierādīt, ka šis apstāklis nav iemesls atlaišanai, tāda atlaišana ir uzskatāma par nelikumīgu.

Darbinieki kuri ir grūtniecības, dzemdību atvaļinājumā, vai bērna kopšanas atvaļinājumā pirmajā šā atvaļinājuma gadā nevar būt atlaisti no darba, ja darba devējam ir zināms, ka darbā neierašanās iemesls ir saistīts ar minētiem apstākļiem. Ja darba devējam ir nopietni iemesli darbinieku atlaist, to viņš var izdarīt mērķtiecīgā atvaļinājuma beigās. Tas pats attiecas arī adoptējot bērnu.

no-tax

Atstājiet savu komentāru