Jaunākais

Alimenti

Ja Jūs dzīvojat Latvijā, Jums ir tiesības saņemt alimentus  no alimentu maksātāja arī tādā gadījumā, ja tas atrodas Norvēģijā. Tālāk lasiet, kā saņemt alimentus par bērnu, kas nepieciešams un kā to vispareizāk izdarīt.

Alimentus par bērnu ir iespējams saņemt trijos veidos/gadījumos:

  • noslēgt individuālu (privātu) līgumu;
  • var vērsties NAV Starptautiskajā birojā, sakarā ar sociālo apdrošināšanu ārzemēs (NAV Internasjonalt);
  • tāpat ir iespēja vērsties arī atbilstošās iestādēs valstī, kurā dzīvojat, piemēram, Latvijā.

Kā pareizi noslēgt individuālo/privāto līgumu par alimentu saņemšanu?

Ir iespēja vienoties par alimentu apmēru. Parasti tas tiek piemērots un izvērtēts, balstoties uz Jūsu dzīves situāciju.

Kā NAV Starptautiskais sociālās apdrošināšanas birojs (NAV Internasjonalt) nosaka alimentu apmēru?

Alimentus par bērnu var saņemt, ja viens no vecākiem dzīvo Norvēģijā. Summa tiek noteikta, balstoties uz pieņēmumu, ja abi vecāki dzīvotu Norvēģijā. Nosakot alimentu apmēru, vērā tiek ņemti uzturēšanās izdevumi, abu vecāku ienākumi un valūtas atšķirība katrā valstī, bērna uzturēšanās valsī, mātes uzturēšanās valstī un tēva uzturēšanās valstī.

Kas nosaka alimentus ārzemēs?

Vairākums valstu ir savas instances, piemēram, Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, Juridisko pakalpojumu un konsultāciju biroji u.c., kuras nosaka alimentu apmēru. Ja vēlaties saņemt alimentus savā valstī, Jums ir jāvēršas augstāk minētajās iestādēs, taču, paturiet prātā, ka dzīvojat valstī, kurā ir spēkā Lugano konvencija (arī Šveicē, Islandē un visās ES valstīs), kas dod tiesības izvēlēties valsti, kura Jums piešķirs alimentus, tātad varat izvēlēties arī Norvēģiju.

Cik ilgi var saņemt alimentus?

Pēc Norvēģijas likumdošanas alimentus esat tiesīgs saņemt līdz bērnam paliek 18 gadu. Tiklīdz bērns sasniedz pilngadību, viens no vecākiem, kurš saņēma alimentus, var slēgt jaunu līgumu, lai alimenti tiktu maksāti arī tālāk. Ja bērns, sasniedzot pilngadību, joprojām apmeklē skolu (vidusskolu, ģimnāziju vai profesionālo vidusskolu – šādā gadījumā Norvēģijā tā tiek pielīdzināta videregående), tad var rakstīt iesniegumu, lai NAV piešķir alimentus. Obligāts ir nosacījums, ka vienam no vecākiem vai bērnam ir jādzīvo Norvēģijā.

Alimentu pieprasīšana

Vairumā gadījumu vecāki, neiesaistos citas puses, vienojas par alimentiem, un alimentu maksātājs labvēlīgi tos arī izmaksā. Ja tomēr vecākiem neizdodas nonākt pie viena kopīga lēmuma, ir iespējas ar atbilstošo institūciju palīdzību pieprasīt/piedzīt alimentus.

Priekšlaicīga alimentu pabalsta saņemšana

Gadījumā, ja viens no vecākiem nemaksā alimentus, ir iespēja prasīt NAV priekšlaicīgo alimentu izmaksāšanu. Pieprasot no NAV šos priekšlaicīgos alimentus, nav nozīmes, vai par alimentiem abi vecāki ir vienojušies savā starpā, vai tika iesaistītas papildus institūcijas alimentu piedziņai. NAV ir nepieciešams saņemt Jūsu vienošanās līguma kopiju.

Vairāk par priekšlaicīga alimentu pabalsta saņemšanu lasiet šeit:

http://norvegijasabc.lv/vecakiem/bidragsforskudd-prieksapmaksas-alimentu-pabalsts/

Tāpat Jums varētu interesēt arī:

Atstājiet savu komentāru